شرکت طراحی مهندسی مهرگان پهنه

درباره ما

شركت طراحي مهندسي مهرگان پهنه در سال 1375 تأسيس شده و فعاليت صنعتي خود را با توليد قطعات خودرو در سال 1376 با مجموعه چراغ كابين ولوو آغاز نمود. با گسترش دامنه توليدات شركت، مجموعه درخت سيم هاي خودرو و دسته راهنما نيز به تنوع توليدات شركت اضافه گرديد و در حال حاضر به عنوان يكي از سازندگان فعال در زمينه توليد قطعات خودرو با 120 نفر پرسنل فعاليت مي نمايد.

كليدهاي برقي پرايد

مورد كاربرد اين كليدها، تغيير وضعيت عملكرد برخي امكانات داخل خودرو از حالت روشن به خاموش و بر عكس مي باشد. كليد شيشه بالابر پرايد (تك كليدي و دو كليدي)، كليد گرمكن شيشه عقب پرايد، كليد چراغ مه... اطلاعات بيشتر

دسته سيمهاي خودرو

تمامي فرامين داخل خودرو از طريق دسته سيمهاي مربوطه به نقاط مختلف (مصرف كننده ها) ارسال مي شود. برخي از اين دسته سيمها عبارتند از: EMS، داشبورد، محفظه موتور، شاسي، دينام، پنل داشبورد، بلندگو، چراغ... اطلاعات بيشتر